Main Team

Kostyuk Lyudmila
Sales Manager - Kostyuk Lyudmila
Kalyanov Valeriy
Manufacturing Engineer - Kalyanov Valeriy